Klimaatneutraal

Een volgende stap naar duurzaamheid

Zonnepanelen op het dak van Ahoy, ‘groene’ tennisballen of tennisrackets van gerecycled materiaal? Het ABN AMRO World Tennis Tournament organiseert het toernooi op klimaatneutrale wijze, maar verdere verduurzaming is uiteraard mogelijk. Samen met Nudge gaat de organisatie op zoek naar innovatieve manieren om te investeren in duurzaamheid.

Sinds 2011 wordt het ABN AMRO World Tennis Tournament op klimaatneutrale wijze georganiseerd. Door reductie en compensatie van CO2-uitstoot kreeg het toernooi al een groen karakter. We maken gebruik van groene stroom en onze cateraars serveren zoveel mogelijk lokale producten. Verder worden leveranciers gemotiveerd om bewust na te denken hun transport zo effectief mogelijk te regelen, de standbouwers hergebruiken hun standmaterial en het afval wordt gescheiden ingezameld. Zo heeft de cateraar het afgelopen jaar een reductie van afval bereikt van 1,5%. De resterende CO2-uitstoot werd gecompenseerd via investeringen in duurzame energieprojecten.

Ook bezoekers worden gestimuleerd om na te denken over duurzaamheid. Zo is er de CO2-calculator (zie onderaan deze pagina). Hierop kunnen bezoekers de CO2-uitstoot van het reizen per eigen auto ten opzichte van het openbaar vervoer uitrekenen.

Kansen om te investeren in duurzaamheid

Er liggen uiteraard nog veel meer kansen voor verdere verduurzaming van de komende edities van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Daartoe is ABN AMRO een samenwerking aangegaan met Nudge, het platform dat duurzame initiatieven van consumenten en bedrijven verbindt, versterkt en versnelt.

Zeven kandidaten in de race voor verduurzaming tennisvereniging
Het ABN AMRO World Tennis Tournament wil verder verduurzamen onder het motto 'Van compenseren naar investeren'. Begin 2013 zochten we voor het ABN AMRO World Tennis Tournament de beste ideeën om te investeren in duurzaamheid. Het verduurzamen van Nederlandse tennisverenigingen werd veel genoemd.

Samen met Nudge zochten we daarom Nederlandse tennisverenigingen die willen verduurzamen. En met resultaat! Zeven tennisverenigingen dienden een duurzaamheidsplan in met een doel op de korte termijn en een ambitie voor de lange termijn. Eén van hen krijgt begeleiding en financiële steun via het ABN AMRO World Tennis Tournament. Samen bepalen we welke vereniging binnenkort aan de slag kan!

U kunt tot 14 oktober aanstaande uw stem uitbrengen op uw favoriete vereniging met het beste plan via het stemforum. Op 15 oktober maken we de winnaar bekend. 

Nudge verbindt duurzame consumenten en bedrijven

Nudge is het consumentenplatform voor een duurzame samenleving. Nudge betekent 'zetje' en staat voor New Union for the Development of a Green Economy. Nudge is een ‘social enterprise’ en werkt samen met tientallen bedrijven en maatschappelijke organisaties aan het verankeren van duurzaamheid in de economie van de 21ste eeuw. Nudge stimuleert duurzaamheid van onderaf door mensen en initiatieven te verbinden, te versterken en te versnellen. Bijna 28.000 consumenten plaatsten al een stip op de kaart van Nederland als steun aan Nudge. www.nudge.nl